• KRBOVÉ PIECKY
  Krbové piecky
 • KRBY
  Krby
 • KACHĽOVÉ PECE S TEPLOVODNÝM VÝMENNÍKOM
  Kachľové pece s teplovodným výmenníkom
 • KRBY S TEPLOVODNÝM VÝMENNÍKOM
  Krby s teplovodným výmenníkom
 • SYSTÉMOVÉ KRBY
  Systémové krby
 • SYSTEMöFEN
  Systemöfen
 • KLEINSPEICHERöFEN KSO
  Kleinspeicheröfen KSO
 • SYSTéMOVé AKUMULAČNé PECE - BSG
   Systémové akumulačné pece - BSG
 • LIATINOVÉ PIECKY
  Liatinové piecky
 • AKUMULAČNÁ PEC
  Akumulačná pec
 • ELEKTRONICKÁ REGULÁCIA
  Elektronická regulácia
 • KÚRENIE SO ZÁRUKOU
  Kúrenie so zárukou
 • GRILLEN & BACKEN
  Grillen & Backen

Kompakt- Kamine

 

Kompakt-krby s nasaditeľným modulovým teplovodným výmenníkom sa nachádza v dvoch rôznych ohniskových veľkostiach a rozmeroch presklenia. Okrem toho si môžete zvoliť oblúkové alebo rovné presklenie.

Kompakt Kamine s Kessel- korpusom sa môže stať vďaka svojmu stálemu podielu teplej vody až do 30% podporou pre vaše centrálne vykurovanie.

Boiler- module, Fireplace

Modulový teplovodný výmenník

Modulový teplovodný výmenník je nasadený na Váš krb alebo kachľovú pec a podporuje Váš vykurovací systém. Spaliny prúdia permanentne cez teplovodný výmenník a tak ohrievajú vodu, ktorá je potom vedená do centrálneho kúrenia cez akumulačnú nádrž. S teplovodným výmenníkom máte vysnívaný efekt vašej kachľovej pece alebo krbu a ešte k tomu dodatočne zohrievate teplú vodu. To je ale dobrý pocit.

Naše rôzne Kompakt-Krby s modulovým teplovodným výmenníkom s

Naše rôzne Kompakt-Krby s modulovým teplovodným výmenníkom s rovným presklením a horevýsuvnými dvierkami

Naše rôzne Kompakt-Krby s modulovým teplovodným výmenníkom s oblúkovým presklením a otváracími dvierkami

Naše rôzne Kompakt-Krby s modulovým teplovodným výmenníkom s oblúkovým presklením a horevýsuvnými dvierkami