• KRBOVÉ PIECKY
  Krbové piecky
 • KRBY
  Krby
 • KACHĽOVÉ PECE S TEPLOVODNÝM VÝMENNÍKOM
  Kachľové pece s teplovodným výmenníkom
 • KRBY S TEPLOVODNÝM VÝMENNÍKOM
  Krby s teplovodným výmenníkom
 • SYSTÉMOVÉ KRBY
  Systémové krby
 • SYSTEMöFEN
  Systemöfen
 • KLEINSPEICHERöFEN KSO
  Kleinspeicheröfen KSO
 • SYSTéMOVé AKUMULAČNé PECE - BSG
   Systémové akumulačné pece - BSG
 • LIATINOVÉ PIECKY
  Liatinové piecky
 • AKUMULAČNÁ PEC
  Akumulačná pec
 • ELEKTRONICKÁ REGULÁCIA
  Elektronická regulácia
 • KÚRENIE SO ZÁRUKOU
  Kúrenie so zárukou
 • GRILLEN & BACKEN
  Grillen & Backen

Modernizácia zariadení

 

Vložky na modernizáciu (výmenu)

BRUNNER modernizujúce zariadenia sú skonštruované na výmenu starých vykurovacích vložiek, keď vznikne želanie podporiť kúrenie do budúcna. Keďže žiadne dodatočné čistenie plôch výmenníka nie je potrebné, označujú sa teplovodné výmenníky Kessel B7 a B8 ako bezúdržbové. Samozrejme sa tieto dva kotly odporúčajú aj pri nových peciach, ktorých podiel do teplej vody sa počíta medzi 33- 40%. Vykurovacia vložka B7 je vhodná do budov s tepelným príkonom do 6 kW, B8 naproti tomu do 8 kW.

Naše rôzne Kompakt-Kessel B7 / B8