• KRBOVÉ PIECKY
  Krbové piecky
 • KRBY
  Krby
 • KACHĽOVÉ PECE S TEPLOVODNÝM VÝMENNÍKOM
  Kachľové pece s teplovodným výmenníkom
 • KRBY S TEPLOVODNÝM VÝMENNÍKOM
  Krby s teplovodným výmenníkom
 • SYSTÉMOVÉ KRBY
  Systémové krby
 • SYSTEMöFEN
  Systemöfen
 • KLEINSPEICHERöFEN KSO
  Kleinspeicheröfen KSO
 • SYSTéMOVé AKUMULAČNé PECE - BSG
   Systémové akumulačné pece - BSG
 • LIATINOVÉ PIECKY
  Liatinové piecky
 • AKUMULAČNÁ PEC
  Akumulačná pec
 • ELEKTRONICKÁ REGULÁCIA
  Elektronická regulácia
 • KÚRENIE SO ZÁRUKOU
  Kúrenie so zárukou
 • GRILLEN & BACKEN
  Grillen & Backen

Veľký kotol riešenie

 

Veľké riešenie teplovodného výmenníka

Pri tomto teplovodnom výmenníku nazývanom aj domáci kotol alebo SK-koncept, stojí v popredí vysoký podiel do teplej vody. Pri Vašej kachľovej peci sa môžete podľa želania rozhodnúť o zohriatí teplej vody medzi 30- 70%. Tento koncept je použiteľný pre budovy s tepelným príkonom do 9kW.

Možné Varianty Sk-konceptu