• KRBOVÉ PIECKY
  Krbové piecky
 • KRBY
  Krby
 • KACHĽOVÉ PECE S TEPLOVODNÝM VÝMENNÍKOM
  Kachľové pece s teplovodným výmenníkom
 • KRBY S TEPLOVODNÝM VÝMENNÍKOM
  Krby s teplovodným výmenníkom
 • SYSTÉMOVÉ KRBY
  Systémové krby
 • SYSTEMöFEN
  Systemöfen
 • KLEINSPEICHERöFEN KSO
  Kleinspeicheröfen KSO
 • SYSTéMOVé AKUMULAČNé PECE - BSG
   Systémové akumulačné pece - BSG
 • LIATINOVÉ PIECKY
  Liatinové piecky
 • AKUMULAČNÁ PEC
  Akumulačná pec
 • ELEKTRONICKÁ REGULÁCIA
  Elektronická regulácia
 • KÚRENIE SO ZÁRUKOU
  Kúrenie so zárukou
 • GRILLEN & BACKEN
  Grillen & Backen

Kachľové pece s teplovodným výmenníkom

 

Kachľová pec s teplovodným výmenníkom

Kachľová pec s teplovodným výmenníkom dodáva príjemné sálavé teplo a produkuje teplú vodu pre vašu budovu, existuje s variabilným rozdelením tepla. Tu sa vytvára zdroj teplej vody podľa priania a potreby. Kedykoľvek sa môžete rozhodnúť, koľko tepla resp. teplej vody si chcete nastaviť. Ďalšie riešenie je teplovodný výmenník so stálym podielom teplej vody. Pri takomto riešení sa musíte ešte pred zabudovaním zariadenia rozhodnúť, v akom pomere bude rozdelenie tepla regulované.

Kachelöfen wasserführend mit variabler Wärmeaufteilung
MALÉ KOTLY RIEŠENIE
Malé kotly riešenieHKD 4.1 W
VEĽKÝ KOTOL RIEŠENIE
Veľký kotol riešenieHKD 4.1 SK
VEĽKÝ KOTOL RIEŠENIE
Veľký kotol riešenieHKD 2.2 XL-SK
GROßE KESSELLÖSUNG
Große KessellösungHKD 2.2 SK / HKD 2.2k SK
Kachelöfen wasserführend mit fester Wärmeaufteilung
KOMPAKTNý KOTLY
Kompaktný kotlyB4
MODERNIZáCIA ZARIADENí
Modernizácia zariadeníB7/B8
Unsere modernen Kachelöfen mit aufgesetzem Kesselmodul
HKD 2.2 MAJSTROVSKÉ DIELO
HKD 2.2 majstrovské dieloFür zusätzliches Warmwasser
HKD 5.1 MÉDIUM JEDEN
HKD 5.1 médium jedenFür zusätzliches Warmwasser
Grundöfen wasserführend mit variabler Wärmeaufteilung
GRUNDOFEN-KESSEL - GOK
Grundofen-Kessel - GOKGOK