• KRBOVÉ PIECKY
  Krbové piecky
 • KRBY
  Krby
 • KACHĽOVÉ PECE S TEPLOVODNÝM VÝMENNÍKOM
  Kachľové pece s teplovodným výmenníkom
 • KRBY S TEPLOVODNÝM VÝMENNÍKOM
  Krby s teplovodným výmenníkom
 • SYSTÉMOVÉ KRBY
  Systémové krby
 • SYSTEMöFEN
  Systemöfen
 • KLEINSPEICHERöFEN KSO
  Kleinspeicheröfen KSO
 • SYSTéMOVé AKUMULAČNé PECE - BSG
   Systémové akumulačné pece - BSG
 • LIATINOVÉ PIECKY
  Liatinové piecky
 • AKUMULAČNÁ PEC
  Akumulačná pec
 • ELEKTRONICKÁ REGULÁCIA
  Elektronická regulácia
 • KÚRENIE SO ZÁRUKOU
  Kúrenie so zárukou
 • GRILLEN & BACKEN
  Grillen & Backen

Hlavné technické témy

 
img src="/images/public/image/br2010-funkcia liatiny.jpg" alt="technika class="aImageLeft">

Dôsledne domylsený prívod vzduchu na horenie sa postará o pomalé a rovnomerné splyňovanie štiepaného dreva pri nízkych emisiách resp. s minimálnym zostatkom popola.  

Primárny vzduch (1) prúdi priamo do priestoru pahreby a jemne poháňa splyňovanie dreva. Sekundárny vzduch (2) udržuje presklenie čisté a premiešava splynené plyny s potrebným kyslíkom pred hornou spaľovacou komorou (3). S terciálnym vzduchom (4) sa premiešavajú v zadnej oblasti ohniska vystúpené plyny potrebné k vznieteniu.

Ovládanie je realizované s jedným jediným nastavovacím prvkom. (5). Jednoduchšie sa už ani kachľová pec ovládať nedá. Vysoký stupeň účinnosti sa dosiahne vďaka veľkým plochám pohlcovania tepla v kombinácii sp špeciálne vedenými spalinami v komore ohniska.

Pre kúrenie s čiernymi palivami (uhlie, antracit, rašelina) ponúkame liatinové krbové piecky "Iron dog" v prevedení Multi- Fuel. Odlišujú sa nastavením špeciálneho vypaľovacieho roštu.