• KRBOVÉ PIECKY
  Krbové piecky
 • KRBY
  Krby
 • KACHĽOVÉ PECE S TEPLOVODNÝM VÝMENNÍKOM
  Kachľové pece s teplovodným výmenníkom
 • KRBY S TEPLOVODNÝM VÝMENNÍKOM
  Krby s teplovodným výmenníkom
 • SYSTÉMOVÉ KRBY
  Systémové krby
 • SYSTEMöFEN
  Systemöfen
 • KLEINSPEICHERöFEN KSO
  Kleinspeicheröfen KSO
 • SYSTéMOVé AKUMULAČNé PECE - BSG
   Systémové akumulačné pece - BSG
 • LIATINOVÉ PIECKY
  Liatinové piecky
 • AKUMULAČNÁ PEC
  Akumulačná pec
 • ELEKTRONICKÁ REGULÁCIA
  Elektronická regulácia
 • KÚRENIE SO ZÁRUKOU
  Kúrenie so zárukou
 • GRILLEN & BACKEN
  Grillen & Backen

Displej

 
Jemné stláčanie alebo potiahnutie prstom

Takto funguje ovládanie na displeji

Prehľadné menu umožňuje logické a nezameniteľné rozhodnutie.

Remeselník prevedie len jednorázovo pod menu ponukou nastavenia; nastavenie a nakonfiguruje pripojené komponenty. To môže byť už existujúci boiler pri rekonštrukcii, alebo tepelné čerpadlo - on len povie BHZ čo je pripojené. Táto konfigurácia sa potom zobrazí na displeji a umožní ďalšie nastavenia ;.

 

KÚRENIE
Na jednej strane všetko prehľadne - štartovacia strana podáva všetky informácie o pripojených zdrojoch auml; a spotrebičov:

 • Kto práve dodáva teplo?
 • Ako je naplená akumulačná nádrž?
 • Kde sa spotrebováva teplo?

Na tieto otázky dostávate ihneď odpovede.
Na ľavej strane sú zoradené tepelné zdroje. Situácia tepelných ziskov solárneho systému sa zobrazuje premenlivo v obrazovkách s údajom výkonu a teploty kolektora; situácia v teplovodno výmennku kachľovej pece sa zobrazuje cez teplotu vo výmmeníku. Ak nepostačuje táto teplota do systémovej akumulačnej nádrže, tak sa aktivuje prídavné kúrenie (tu: peletový modul). Či je dostatok tepla, je možné zistiť na farebnom zobrazení a na údajoch teploty v zásobníku.
NA pravej strane sa zobrazujú spotrebiče energie: vykurovacie okruhy a zásoba teplej úžitkovej vody. Pri doskovom výmenníku sa zobrazí namiesto boilera prietok vody. Dotykom na spínacie plochy obrazovky sa dostanete do detailných informácií alebo je možné vykonať ďalšie nastavenia.

KACHĽOVÁ PEC, KRB ALEBO HERDKESSEL
Informácie ku teplote a systémové informácie ku tepelnému zdroju kachľovej pece. &Cez šedú spínaciu plochu "Nastavenia" sa dostanete ku ďalším parametrom kachľovej pece.
SOLÁRNY SYSTÉM
Detailné informácie ku zabudovanému solárnemu systému. Zobrazený je solárny systém so systémovým rozdelením. Číselné a grafické spracovanie solárnych ziskov posledných dní, týždňov, mesiacov a rokov sa skrýva za spínacou plochou "solárne ziskyä".
PRÍDAVNÉ KÚRENIE
Popri BRUNNER-peletovom module je možné riadiť a zobraziť až dva ďalšie prídavné zdroje vykurovania.
Für Pri každom prídavnom kúrení je možné individuálne nastaviť čas a požiadavky. Zobrazená je pec s peletovým modulom a elektrickou vykurovacou tyčou. Peletový modul dodáva teplo automaticky, keď systémová akumulačná nádrž má nižšiu teplotu ako prívodová voda do vykurovacích okruhov a pre tepl úžitkovú vodu. Elektrická vykurovacia tyč sa používa ako ochrana proti zamrznutiu v prípade, že teploty v nádrži poklesnú na veľmi nízku úroveň; teda nekúri sa ani drevom ani peletami.
VYKUROVACIE OKRUHY
Každý vykurovací okruh je možné nastaviť individuálne. V ukázanom príklade sa jedná o podlahové kúrenie. Aktivačný čas a štandardný program "rodina" sú uložené. Vykurovací okruh je napriek nočnej hodine v dennom režime (typ prevádzky: zap) a nie je redukovaný, pretože bola aktivovaná party prevádzka na ešte üštyri hodiny läuft.
Pod "vykurovacími programami" je možné previesť individuálne nastavenia alebo vybrať uložené vykurovacie programy.
PREDNASTAVENÉ VYKUROVACIE PROGRAMY
Zobrazí sa prehľad zvoleného vykurovacieho programu. Oranžové okienka zobrazujú vyznačené časové úseky, v ktorých beží vykurovací okruh v dennom režime. V šedo vyznačených časových úsekoch je teplota prívodu do vykurovacích oruh znížená alebo čerpadlo je úplne vypnuté. &Pomocou okna výberu je možné zvoliť aj iné z výroby uložené programy. Prevzatie zmeny musí byť potvrdené.
Dotykom na "hodinový plán" sa dostanete do úrovne, v ktorej je možné individuálne nastaviť časové úseky.
Analogicky je možné nastaviť šasové úseky aj pre prídavné kúrenia, prípravu teplej úžitkovej vody a cirkuláciu.
INDIVIDUÁLNE VYKUROVACIE PROGRAMY
Na tejto strane je možné nastaviť aktivačné časové úseky vykurovacieho okruhu na každý deň v týždni. Každné okienko zobrazuje časový úsek 15 min.
Pri preberaní nastavení je užívateľ vyžiadaný, aby zadanému nastaveniu zadal svoj názov pomocou zobrazenej klávesnice.
Analogicky je možné individulne nastaviť aj časové úseky pre prídavné kúrenia, prípravu teplej úžitkovej vody a cirkulácie..