• KRBOVÉ PIECKY
  Krbové piecky
 • KRBY
  Krby
 • KACHĽOVÉ PECE S TEPLOVODNÝM VÝMENNÍKOM
  Kachľové pece s teplovodným výmenníkom
 • KRBY S TEPLOVODNÝM VÝMENNÍKOM
  Krby s teplovodným výmenníkom
 • SYSTÉMOVÉ KRBY
  Systémové krby
 • SYSTEMöFEN
  Systemöfen
 • KLEINSPEICHERöFEN KSO
  Kleinspeicheröfen KSO
 • SYSTéMOVé AKUMULAČNé PECE - BSG
   Systémové akumulačné pece - BSG
 • LIATINOVÉ PIECKY
  Liatinové piecky
 • AKUMULAČNÁ PEC
  Akumulačná pec
 • ELEKTRONICKÁ REGULÁCIA
  Elektronická regulácia
 • KÚRENIE SO ZÁRUKOU
  Kúrenie so zárukou
 • GRILLEN & BACKEN
  Grillen & Backen

Zásobník

 
Akumulačná nádrž

Tu sa všetky toky energie zhromažďujú, ukladajú a podľa potreby zas rozvádzajú.

Čo ľahko znie, v praxi tak jednoduché nie je. Rozdielne teploty a výkony sa stále pohybujú dnu a zas von. S viac ako 20 ročnými znalosťami sa princíp vrstvenia akumulačnej nádrže jednoducho a efektívne zdokonalil vďaka Brunner systémovej nádrži.

S našou vybranou formou priameho vnútorného prívodu to dokáže len málo zariadení.

Výsledkom je presné tepelné vrstvenie, bez odtokovej a prietokovej rýchlosti, ktoré vedie k víreniu a premiešavaniu.

Rozhodli sme : Teplo sa pri BHZ odovzdá so systémovo oddeleným doskovým výmenníkom teplej úžitkovej vode, nie cez špirálový výmenník s ponorným princípom. Toto vysokohodnotné a nákladné riešenie optimalizuje vrstvenie a stupeň účinnosti.

Jednoduché, vnútorné špirálové výmenníky sa neponúkajú.

Systémová nádrž BHZ s objemom 750 a 1000 litrov prejde cez štandardné dvere pivnice (Ø 75 cm resp. 80 cm). 1500-litrový zásobník sa dá preniesť cez strechu za pomoci žeriavu (Ø 100 cm).