• KRBOVÉ PIECKY
  Krbové piecky
 • KRBY
  Krby
 • KACHĽOVÉ PECE S TEPLOVODNÝM VÝMENNÍKOM
  Kachľové pece s teplovodným výmenníkom
 • KRBY S TEPLOVODNÝM VÝMENNÍKOM
  Krby s teplovodným výmenníkom
 • SYSTÉMOVÉ KRBY
  Systémové krby
 • SYSTEMöFEN
  Systemöfen
 • KLEINSPEICHERöFEN KSO
  Kleinspeicheröfen KSO
 • SYSTéMOVé AKUMULAČNé PECE - BSG
   Systémové akumulačné pece - BSG
 • LIATINOVÉ PIECKY
  Liatinové piecky
 • AKUMULAČNÁ PEC
  Akumulačná pec
 • ELEKTRONICKÁ REGULÁCIA
  Elektronická regulácia
 • KÚRENIE SO ZÁRUKOU
  Kúrenie so zárukou
 • GRILLEN & BACKEN
  Grillen & Backen

Hlavné technické témy

 

Samozrejme, je nákladnejšie zhotovovať vložky do kachľových peci z liatiny, najstálejšieho materiálu pre vykurovaciu techniku. Takmer bez rozťanosti a skrútenia je táto ohnisková konštrukcia, ktorá odoláva nielen tepelnej záťaži, ale je aj riešením, ktoré zaručuje dlhodobú bezpečnosť prevádzky. Problém zoxidovania ako pri jednoduchých oceľových plechoch a tým aj obmedzenie životnosti, liatina nepozná.

 

Konštrukcia moderných kachľových pecí (séria HKD)


 Konštrukcia moderných kachľových pecí (séria HKD)

Kvalita spaľovania:

firma Brunner sa považuje za pioniera spaľovania s nízkymi škodlivými emisiami pri kachľových peciach a krboch. Základné predpoklady vyvinuté z roku 1989:

* nehrdzavé ohnisko

* otočná kupola so spalinovým hrdlom

* izolovaná dohorievacia komora

boli do detailov priebežne ďalej vyvíjané a upravované. Túto vykurovaciu techniku s nízkymi škodlivými emisiami označujeme ako ISO- spaľovacia komora. V spojení s elektronickou reguláciou pecí je chybná obsluha vylúčená a je dosiahnuté kvalitné spaľovanie a maximálny komfort obsluhy. Vložky typu HKD sú vhodné pre akumulačné pece s vedľa stojacou alebo nasaditeľnou akumulačnou masou a sú vybavené samozatváracími dvierkami v prípade, keď je požadované viacnásobné napojenie na komín.

 

Konštrukcia tradičných kachľových peci (séria HBO)


 Konštrukcia tradičných kachľových peci (séria HBO)

Počas spaľovania štiepaného dreva vznikajú spaliny. Tieto sa nedostanú priamo do komína, ale prúdia cez výmenníkové plochy (napr.keramický ťah) vo vnútri plášťa pece a odovzdajú tam svoje teplo. Séria HBO bola špeciálne vyhotovená pre keramické akumulačné masy, ktoré dokážu po celé hodiny uložiť teplo. Toto "jadro pece", odovzdáva svoje teplo na plášť pece a tým do obývacieho priestoru. Individuálna výstavba akumulačnej hmoty nakoniec rozhoduje o správaní odovzdávania tepla kachľovej pece.