• KRBOVÉ PIECKY
  Krbové piecky
 • KRBY
  Krby
 • KACHĽOVÉ PECE S TEPLOVODNÝM VÝMENNÍKOM
  Kachľové pece s teplovodným výmenníkom
 • KRBY S TEPLOVODNÝM VÝMENNÍKOM
  Krby s teplovodným výmenníkom
 • SYSTÉMOVÉ KRBY
  Systémové krby
 • SYSTEMöFEN
  Systemöfen
 • KLEINSPEICHERöFEN KSO
  Kleinspeicheröfen KSO
 • SYSTéMOVé AKUMULAČNé PECE - BSG
   Systémové akumulačné pece - BSG
 • LIATINOVÉ PIECKY
  Liatinové piecky
 • AKUMULAČNÁ PEC
  Akumulačná pec
 • ELEKTRONICKÁ REGULÁCIA
  Elektronická regulácia
 • KÚRENIE SO ZÁRUKOU
  Kúrenie so zárukou
 • GRILLEN & BACKEN
  Grillen & Backen

Mechanika presklenia

 

Easy Lift (horevýsuvný systém) - jednoduchší spôsob otvárania dvierok ani neexistuje!

Skrýva sa za tým naše riešenie pre jednoduchý chod dvierok s posuvnou mechanikou.

Pri otvorení sa nadvihnú dvierka krbového korpusu a kĺžu sa smerom nahor.

Najprv sa dvierka pri zatváracom procese bezprostredne so svojou tesniacou plochou pohybujú akoby samy od seba na korpuse krbu.

Toto výnimočné riadenie dvierok pri krboch je jednoduché na ovládanie, postará sa o dlhodobé a trvalé tesné uzatvorenie dvierok.

Jednoduchšie a nehlučne  sa horevýsuvné dvierka ani len nedajú otvoriť .

easy-Lift (horevýsuvný systém)sa nachádza len vo firme Brunner